Demosivuja

Tervetuloa Demosivuja-sivuille! Tämä sivusto on omistettu WordPress-demoille, joiden avulla voit tutustua erilaisiin WordPressin hallintapaneelin ominaisuuksiin toiminnallisuuksiin ja helppokäyttöisyyteen.

Helppokäyttöisiä ja toiminnallisia sivuja tuottaa tphsky.fi 

Huoltokatko

Web-hosting palveluntarjoajalla on huoltokatko 17.7.2024, mikä saattaa aiheuttaa katkoksia myös Demosivustoilla.

Demon edut

Täysin oma demosivu omilla tunnuksilla ja salasanalla. Voit muokata sisältöä, yhteystietoja ja tekstejä miten haluat.
WordPress-demo järjestelmä luo sinulle  tunnuksen ja salasanan sekä lähettää aktivointilinkin sähköpostiisi.
Demo on voimassa 1 tunnin aktivoinnista. Tunnin aikana voit rauhassa tutustua WordPress-sivustoihin ja lisätä tai muokata sivuston sisältöä. Sivut eivät näy hakukoneissa.

Voit resetoida eli nollata demon lähtötilanteeseen tunnin aikana monta kertaa. Järjestelmä poistaa tekemäsi muutokset.

Mitä eroa  sivuilla on muihin tekijöihin verrattuna?

WordPressin hallintapaneeli on suunniteltu olemaan helppokäyttöinen ja ymmärrettävä, mikä tekee sivuston päivittämisestä ja muokkaamisesta helpompaa ilman syvällistä teknistä osaamista.

Todella helppo ja simppeli hallinta lisätäksesi sivuilla uusia palveluita, henkilökunnan tietoja, tapahtumia,  tuotteita, valokuvia tai asiakaspalautteita ilman erillisiä lisäosia!

Voit myös aloittaa erilaisten tekstien kirjoittamisen ja tallentaa ne luonnoksena ja voit jatkaa työskentelyä myöhemmin ja julkaista ne vasta kun sinulle sopii.

Ei sivuston muokkaamista sivustoeditoreilla kuten Elementor tai Divi.
Sivustoeditoreilla muokattavat sivut voivat olla käyttäjän kannalta todella hankalia, jos niihin ei ole tottunut. TpH’s Skyn tekemillä nettisivuilla mallit tuotetaan sivustoeditorilla, mutta ne muokataan täysin dynaamisiksi, joten sivuston hallinta onnistuu helposti ja vaivattomasti. Kokeile vaikka itse demon avulla.

Täysin kustomoitua ja räätälöityä sisältöä ilman monia erillisiä lisäosia. Olipa kyse tapahtumista, kuvagallerioista tai palveluista tai tuotteista tai muista listauksista, pystyn räätälöimään juuri teille sopivat ratkaisut esittää sisältöä, jota voidaan hallita helposti.

Hallintapaneeli tarjoaa käyttäjälle selkeän ja järjestetyn tavan hallita sivuston sisältöä. Voimme esimerkiksi jo valmiiksi kategorisoida yllä lueteltuja räätälöityjä ratkaisuja.

Jos haluat myöhemmin lisätä uusia asioita sivustollesi, voit kategorisoida ne helposti ja vaivattomasti tai jopa lisätä uusia kategorioita sivuillesi.

Sivut rakennetaan tietenkin myös responsiivisiksi, jotta ne sopivat kaikille laitteille. Lisäksi sivuille tehdään hakukoneoptimointia ja valokuvien optimointi.

Demosivuja

Puuhamies
Hyvinvointi sivusto

Katso mitä helppokäyttöiset Wordpress verkkosivut kustantavat?

UKK – Usein kysyttyjä kysymyksiä

Käyttöehdot WordPress-demon Käyttämiseen

1. Yleiset Ehdot

1.1. Käyttämällä tätä WordPress-demoa sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja.

1.2. Demo on tarkoitettu ainoastaan testaus- ja arviointitarkoituksiin.

2. Käyttörajoitukset

2.1. Demon osa-alueet, jotka eivät ole tarkoitettu testaukseen, ovat kiellettyjä. Pysy niissä osissa, jotka on selkeästi merkitty testikäyttöön.

2.2. Älä yritä käyttää demo-ympäristöä tavalla, joka voisi vahingoittaa, ylikuormittaa tai häiritä palvelua tai sen osia.

3. Tekijänoikeudet ja Sisällön Käyttö

3.1. Kaikki demossa esitetty materiaali, mukaan lukien kuvat, teksti, grafiikka ja muut materiaalit, on tekijänoikeudella suojattua omaisuutta.

3.2. Kuvat ja sisältö ovat tekijänoikeuden alaisia, eikä niitä saa kopioida, jakaa, julkaista tai käyttää muussa tarkoituksessa ilman asianmukaista lupaa.

3.3. Käyttäjä ei saa ladata, tallentaa tai muutoin kopioida mitään demossa esitettyä sisältöä.

4. Käyttäjän Lataama Materiaali

4.1. Kaikki materiaali, jonka lataat demopalvelimelle, tulee olla Suomen lakien mukaista ja sellaista materiaalia, jota saa laillisesti käyttää ja jakaa.

4.2. Käyttäjän lataama materiaali poistetaan automaattisesti, kun demo-sivusto deaktivoidaan.

5. Vastuunrajoitus

5.1. Demo tarjotaan ”sellaisena kuin se on” -periaatteella, ilman mitään suoria tai epäsuoria takuita.

5.2. Emme vastaa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat demon käytöstä tai sen käytön estymisestä.

6. Muutokset Käyttöehtoihin

6.1. Varaamme oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa. Muutokset tulevat voimaan välittömästi niiden julkaisun jälkeen.

6.2. Käyttäjien on tarkistettava käyttöehdot säännöllisesti, jotta he pysyvät ajan tasalla mahdollisista muutoksista.

7. Sovellettava Laki

7.1. Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Näillä ehdoilla pyritään varmistamaan, että WordPress-demon käyttö on turvallista ja että kaikkien tekijänoikeudet ja omistusoikeudet säilyvät suojattuina.

Aktivoimalla ja käyttämällä WordPress-demon hyväksyt nämä ehdot ja sitoudut noudattamaan niitä.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 13.09.2023. Viimeisin muutos 13.09.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Toiminimi: TpH’s Sky

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tero Timonen
tph@tphsky.fi
0503802515

3. Rekisterin nimi

Yrityksen demonkäyttörekisteri, asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkailta kerättäviä tietoja käytetään tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa. Yhteystietoja voidaan käyttää myös asiakasviestintään.
Demosivustoille syötettyjä sähköpostiosoitteita ei käytetä markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaista nimi, yhteystiedot (sähköpostiosoite)
Tiedot tilatuista demopalveluista.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Edulliset, helppokäyttöiset, SEO-optimoidut WordPress-verkkosivut yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille helposti.

tph@tphsky.fi